VÝVOJ STĚHOVACÍ SLUŽBY V BRNĚ

Vývoj cen stěhování v Brně

Stěhovací služby a trh stěhování obecně nepatří mezi častá témata, o kterých se dozvíte z titulků známých deníků. Přesto však desítky lidí denně hledají to „své stěhování“. Proto jsme se rozhodli Vám pravidelně přinášet aktuální informace a rozhovory ze světa stěhování v Brně.

Přinášíme Vám jeden z prvních rozhovorů o vývoji a směřování stěhovacího trhu v Brně. Podívejme se tedy na trh očima majitele stěhovací firmy s téměř desetiletou tradicí. Na naše zvídavé otázky odpovídal Ing. Martin Skoupý, jednatel stěhovací firmy SB STĚHOVÁNÍ BRNO s.r.o.

Jaký je status quo stěhování v Brně?

Trh stěhování v Brně je druhým nejsilnějším trhem v České republice. Po trhu stěhování Praha se jedná o kapitálově silný a stabilní trh, který je však z velké části saturovaný. Trh stěhování Brno je dnes hyperkonkurenční a naddimenzovaný.

V posledních letech můžeme vidět nárůst menších stěhovacích firem, které často tvoří jednotlivci (fyzické osoby jako OSVČ), kteří si pořídí jednu dodávku a mnohdy sporadicky a nárazově se věnují stěhování. Často se jedná o lidi, kteří jsou někde zaměstnáni a stěhování dělají jako vedlejší činnost. V horším případě dokonce „na černo“.  

S rozmachem autodopravy Brno se také zároveň část autodopravců přesunula i do oblasti stěhování. Některé ryze dopravní firmy tak nabízí službu stěhování bytů, stěhování domů nebo třeba mezinárodní stěhování. Snaží se tak vylepšit své cash flow nabídkou stěhovací služby.  

Jak se vyvíjí stěhovací služby Brno?

Na pohled se může zdát, že za poslední roky se obecně stěhování příliš nezměnilo. Když se ale podíváte důkladněji, zjistíte, že stěhovací služby a trh stěhování Brno se vyvíjí stejně jako jiné trhy. I zde dochází k inovacím a progresi.

Ukázkově to vidíme v online rozhraní, především na webových prezentacích stěhovacích firem. Když jsme jako SB STĚHOVÁNÍ BRNO vstoupili na trh a spustili své webové stránky www.sbstehovanibrno.cz, dělali jsme si průzkum a monitoring trhu. Co jsme zjistili? Většina stěhovacích firem v Brně měla zastaralou prezentaci, designově nepřístupnou, nepřehlednou a celkově vykazovala známky neaktivity. Po našem vstupu na trh stěhování Brno začala konkurence svižným tempem kopírovat naše principy a dokonce i texty. Začaly jsme nacházet na jiných stránkách podobné prvky i slova a někdy i obrázky.  

S tímto však počítáme a jsme na to připravení. Svým způsobem nám to lichotí, snažíme se totiž trh stěhování Brno kultivovat a posouvat standardy stěhovací služby o řád výš. Naší vizí je odpovědná stěhovací služba, která přináší hodnoty.

Kolik stěhovacích firem aktuálně v Brně působí?

Dnes v Brně působí téměř 50 stěhovacích firem. S nadsázkou můžeme říci, že „co má nohy a dodávku“, stěhuje. Jak jsme však již zmínili, řada z těchto firem jsou spíše malí jednotlivci, kteří stěhování nevykonávají na full time. Bohužel právě tento faktor se pak negativně promítá do úrovně a cen stěhovacích služeb v Brně. Firem, které je stěhování core business, najdeme v Brně okolo 20.

Jaké jsou ceny stěhování Brno?

Ceny stěhovacích služeb v Brně jsou velkým tématem. Podíváme-li se napříč republikou, vidíme v Brně určitou anomálii ve vývoji cen stěhování. Tím, že zde působí přehršle stěhovacích firem, vzniká přetlak a tím silný tlak na cenu stěhování. Řada stěhovacích firem nenachází jinou konkurenční zbraň, než cenu. Na stránkách pak vidíme, že každá firma nabízí „nejlevnější stěhování Brno, levné stěhování Brno, nejnižší ceny stěhování bytů, zdarma to či ono, žádné příplatky a kilometrovné po Brně“ apod. zavádějící slogany.

Realita je však mnohdy zcela odlišná, některé stěhovací firmy ceny záměrně podrážejí ceny stěhování a předkládají zákazníkovi velmi nízké částky. Cena stěhování Brno se však při vyúčtování radikálně mění. Není výjimkou, že nesolidní stěhovací firma na konci stěhování účtuji i dvojnásobnou cenu. Za třípokojový byt s pianem pak může být předložena nabídková cena stěhování okolo 6000 Kč, ale ve finále je po zákazníkovi vyžadována částka 12000 Kč!

Přetlakem konkurence se tak snaží stěhovací firmy v Brně zaujmout zákazníka pouze cenou. Nehledají způsoby, jak přinést zákazníkovi opravdovou hodnotu – službu, za kterou je zákazník ochoten zaplatit odpovídající cenu. SB STĚHOVÁNÍ BRNO jde v tomto směru proti proudu a našim středobodem zájmu není jen samotná cena stěhování, ale je to především sám zákazník, jeho potřeby a přání.    

Vaše firma SB STĚHOVÁNÍ BRNO patří mezi přední stěhovací firmy v Brně. Zároveň také ale mezi ty dražší. Proč?

Pokud říkáme o nějaké stěhovací firmě, že je drahá, je třeba explicitně říci, co vlastně srovnáváme? Vezměte např. stěhování v Plzni. Se svými 170.tisíc obyvateli je téměř o 2/3 menší než Brno (nemluvě o velikosti kupní síly, zaměstnanosti aj. faktorech). Když si objednáte stěhování Plzeň Brno, dostanete v Plzni vyšší cenu stěhování bytů, stěhování kanceláře či stěhování těžkých břemen než v Brně. A to řádově o stokoruny v hodinových sazbách. Proč?

Pokud chceme tvrdit, že jsme drazí, je na místě odpovědět si: v porovnání s čím? Srovnání cen je pouze jedna strana mince. Je třeba porovnávat hodnotu stěhovací služby – hmatatelný i nehmatatelný přínos služby zákazníkovi. A v tom jsme jednoznačně na vrcholu.

V Brně díky přetlaku konkurence nenachází firmy jinou strategii, než cenovou. Proto se cenovým dumpingem ceny tlačí na hraniční úroveň. To se pak samozřejmě promítá do úrovně celého stěhování.

Kardinální rozdíl tkví v tom, zda přistupujete ke stěhování jako k „nošení věcí“ nebo vnímáte stěhování jako „službu“. A právě z toho plyne naše know-how a strategie, osobní přístup i technická stránka stěhování. Umíme tak zákazníkovi splnit jeho očekávání a zároveň přinést přidanou hodnotu – něco navíc. Podívejte se na naše reference, objednejte si naše stěhování a sami zjistíte, proč máme spokojené a nadšené zákazníky, kteří nám platí odpovídající ceny a doporučují nás svým přátelům.

 

Článek připravil TÝM STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o.   

Pomůžeme Vám?
+420 774 482 371 Poptávkový formulář