Náhradní placené volno na stěhování

 

Víte, že máte u svého zaměstnavatele zákonný nárok na náhradní volno při stěhování? Plánujete-li stěhování bytu nebo domu, měli byste vědět, v jakých případech můžete o volno požádat.

Každé stěhování potřebuje čas na přípravu, je potřeba vše připravit, přestěhovat a zabydlet se. Současný zákoník práce na to naštěstí pamatuje a vy jako zaměstnanci, máte nárok požádat zaměstnavatele o náhradní volno, abyste vše v pořádku a bez stressů stihli.  

 

Kdy mám nárok na náhradní volno při stěhování?

Podle zákoníku práce může každý zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele o náhradní volno v délce 2 dnů a to na nezbytně dlouhou dobu.

Zákoník práce rozlišuje dva typy nároku na volno při stěhování:

  1. Pro případ, že vám zaměstnavatel poručil změnu trvalého pobytu, například do jiné vesnice nebo města, musí Vám toto volno podle zákona povinně a řádně proplatit a poskytnout vám náhradu mzdy nebo platu.
  2. Pokud stěhování realizujete z vlastní vůle, o volno si můžete požádat, ale náhradu mzdy nebo platu vám již zaměstnavatel není povinen proplatit. V tomto případě se jedná opět o 2 dny volna, na které máte zákonný nárok.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. tedy jasně stanoví, kdy a komu přísluší nárok na náhradní placené volno při stěhování. Volno na stěhování a ostatní překážky v práci najdete také v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/3303/NV_prekazky.pdf

 

Připravil:

STĚHOVACÍ SLUŽBY BRNO s.r.o. 

Veronika Michálková

774 482 371

info@stehovaci-sluzby-brno.cz

Pomůžeme Vám?
+420 774 482 371 Poptávkový formulář